Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο η International Service Oil συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679  (ΓΚΠΔ ή GDPR).

 

Κατηγορίες δεδομένων
Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι:

 • Δεδομένα για την καταχώρηση, επισκεπτών ή και πελατών μας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διεύθυνση, email.
 • Δεδομένα για την υλοποίηση υπηρεσιών, όπως έκδοση κοινοχρήστων, αλλά και για προωθητικές ενέργειες (email για newsletter).
 • Δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά, όπως Cookie, IP address, μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα internationalserviceoil.gr και δεδομένα επικοινωνίας που μας δίνετε μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας για το σκοπό αυτό.
 • Δεδομένα που συλλέγονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook).
 • Δεδομένα εργαζόμενων (όπως απαιτούνται από εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία).
 • Δεδομένα ατομικών εταιρειών προμηθευτών και πελατών όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διεύθυνση, email, στοιχεία για τιμολόγηση ή πληρωμή.

Σκοπός επεξεργασίας
H Εταιρεία επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα με σκοπό την πώληση προϊόντων, εκτέλεση ειδικών εφαρμογών, παροχή συντήρησης, επισκευών και Τεχνικής Υποστήριξης, τη συμμόρφωση με Νομικές ή Κανονιστικές υποχρεώσεις και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Επίσης η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν έχει πάρει τη συναίνεση του φυσικού υποκειμένου, για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή τη συναίνεση.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, όταν επεξεργάζονται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, έχουν:

 

 • Τμήματα της Εταιρείας όπως έχουν καθοριστεί στην σχετική Πολιτική Πρόσβασης.
 • Εποπτικές, ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, όταν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο ή όταν ζητηθούν νόμιμα.
 • Πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για στοιχεία πληρωμών.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές
 • Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων

 

 

Προωθητικές Ενέργειες

Χρησιμοποιούμε e-mails που μας δίνετε για να σας ενημερώνουμε μέσω newsletter.

 

Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική, εκπαιδευτική ή άλλη σχέση.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική σχέση, διατηρούμε τα δεδομένα για έως και δέκα (10) χρόνια, σύμφωνα με:

 • Τις απαιτήσεις διατήρησης φορολογικών στοιχείων
 • Τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Τις απαιτήσεις λειτουργικής υποστήριξης της εταιρείας
 • Τις απαιτήσεις διατήρησης στοιχείων προσωπικού

 

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για περισσότερο από 10 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

 

Ασφάλεια επεξεργασίας
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την International Service Oil.  Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής διατηρούνται εμπιστευτικά. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και κατά το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013. Επιπρόσθετα, κάθε εργαζόμενος της International Service Oil που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας
Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που η διατήρησή τους δεν απαιτείται  από την Νομοθεσία ή για την παροχή μιας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο info@internationalserviceoil.gr ή
 • Mέσω επιστολής στη Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 20, 144 52 Μεταμόρφωση
 • Μέσω τηλεφώνου στο 18-110.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr ).

 

Η επιλογή σας σχετικά με τα cookies στην τοποθεσία μας web

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή τις κινητές σας συσκευές όταν επισκέπτεστε κάποιες τοποθεσίες. Αυτή είναι μια συνήθης πρακτική των τοποθεσιών web.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και γενικότερα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα σε αυτή τη διαδικασία και οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο συνολικά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας μας web. Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή τα cookies τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Καταργώντας τα cookies ενδέχεται να μην έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα της τοποθεσίας μας web.

Η International Service Oil αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies ή προσαρμογής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

 

Συλλογή στοιχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας, χωρίς να μας κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων, εκτός αν είναι αναγκαίο για την παροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός σας. Κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, δύναται ορισμένα δεδομένα να αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), ο ιστότοπος μέσω του οποίου ο χρήστης συνδέθηκε με τον ιστότοπό μας και οι διαδικτυακοί ιστότοποι τους οποίους ο χρήστης επισκέπτεται με αφετηρία τον ιστότοπό μας, καθώς και ο κώδικας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (IP address). Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό. Περιοδικά, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, αλλά διατηρούμε την ανωνυμία του χρήστη, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή του. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχουμε εξασφαλίσει, τεχνικά και οργανωτικά, την τήρηση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, μέσω εγγραφής, συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον μας τα χορηγήσετε εσείς, για παράδειγμα στο πλαίσιο παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών, αιτήματος ή ερωτήματός σας αναφορικά με αυτά και συναφών καταστάσεων.
Η βάση δεδομένων και το περιεχόμενό της παραμένουν στην εταιρεία μας και τους επεξεργαστές δεδομένων ή στους servers που ενεργούν για λογαριασμό μας και είναι υπόλογοι σε εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από εμάς ή από προστηθέντες μας προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον υποχρεούμαστε νομικά να το κάνουμε.
Διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση οιονδήποτε προσωπικών δεδομένων οι χρήστες χορηγούν σε εμάς. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν ή να τύχουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρών με διαφορετική έννομη τάξη, όπως οι ΗΠΑ, όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας σας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον επεξεργαστή των πληροφοριών στην εκάστοτε χώρα η τήρηση προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα στοιχεία ισοδύναμα προς εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία διαμένετε.

Σκοπός χρήσης
Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής προς εσάς των αιτούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε και να τροποποιήσετε οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα αποθηκευμένα στο σύστημά μας, αν θεωρείτε ότι δεν είναι ενημερωμένα ή είναι εσφαλμένα. Απλώς αποστείλατε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στα στοιχεία εκδότη ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση: info@internationalserviceoil.gr

Δικαίωμα Ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Και σε αυτήν την περίπτωση, απλώς αποστείλατε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας.

Διατήρηση Δεδομένων
Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Χρήση των cookie
Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην τοπική κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη. Με τη χρήση αυτών των cookie είναι εφικτή η αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του διαδικτυακού ιστότοπου και την απλοποίηση της χρήσης του. Η συλλογή δεδομένων μέσω cookie δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του επισκέπτη του διαδικτυακού ιστότοπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι διαμορφωμένα για την αυτόματη αποδοχή των cookie. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να τα απορρίπτει ή να σας ενημερώνει όταν ρυθμίζονται.

Ασφάλεια
Η International Service Oil λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας, ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

210-2843100

info@internationalserviceoil.gr