Υποχρεωτική ανάρτηση αποδείξεων - τιμολογίων στα κοινόχρηστα!

Υποχρεωτική ανάρτηση αποδείξεων - τιμολογίων στα κοινόχρηστα! 09 Oct

Υποχρεωτική ανάρτηση αποδείξεων - τιμολογίων στα κοινόχρηστα!

font size

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ!

Υποχρεωτικά στον πίνακα των κοινοχρήστων κάθε πολυκατοικίας θα αναρτώνται τα τιμολόγια και οι αποδείξεις προμηθειών και διαφόρων εργασιών.
Μάλιστα στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί ο διαχειριστής θα είναι αντιμέτωπος με πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα με ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, εφεξής για κάθε δαπάνη που διενεργείται και για την οποία επιβαρύνονται τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, θα πρέπει αντίγραφο του παραστα-τικού της δαπάνης να αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα με την συγκεντρωτική κατάσταση οφειλών κάθε διαμερίσματος. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη διαφάνειας στις δαπάνες που επιβαρύνουν τα κοινόχρη-στα πολυκατοικιών, αλλά και αντιμετώπισης φαινομέ-νων προμήθειας αγαθών κι εκτέλεσης έργων (καύσιμα, κηπουρικές - οικοδομικές εργασίες κλπ) χωρίς την ύπαρξη των από το νόμο προβλεπομένων παραστα-τικών.
Σκοπός της αγορανομικής διάταξης είναι η αντιμετώ-πιση της φοροδιαφυγής και της λαθραίας διακίνησης καυσίμων, ιδίως από εταιρίες που εκδίδουν κοινόχρη-στα και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν και την αγορά πετρελαίου.
Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η International Service Oil πιστή εδώ και πολλά χρόνια στη φιλοσοφία της απόλυτης διαφάνειας στις συνεργα-σίες της, χαιρετίζει αυτή τη νέα διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η εταιρεία μας εκδίδει νόμιμες αποδείξεις για όλες τις εργασίες και υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.
Θεωρούμε υποχρέωση μας να τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν χιλιάδες νοικοκυριά εδώ και 30 χρόνια και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

18-110

info@internationalserviceoil.gr