Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ 11 Oct

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ

font size

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ

Εξασφαλίστε έναν οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας με προνομιακή χρηματοδότηση.
 
Έως και 70% επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 
100% επιδότηση τόκων
 
Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας
 
Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
 
 

Εκμεταλλευτείτε τις παροχές του Προγράμματος και υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο νέο κύκλο του “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”.
Επωφεληθείτε από τα κίνητρα του προγράμματος, βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την εμπορική του αξία.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στον οικιακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε όσους το επιλέξουν για την πραγματοποιήση σημαντικών παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

 

Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμη κατοικία για χρηματοδότηση είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Έχει νόμιμη άδεια
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδόσεως (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Χρηματοδοτούμενες εργασίες

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω χρηματοδοτούμενες κατηγορίες εργασιών για την ενεργειακή βελτίωση του σπιτιού σας:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων 
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκιάσεως
 • Τοποθέτηση θερμομονώσεως στο κέλυφος του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένων του δώματος/ στέγης και της πιλοτής)
 • Αναβάθμιση συστήματος θερμάνσεως/ψύξεως και παροχής ζεστού νερού.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανά ιδιοκτησία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ 250 ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας χρήσεως της κατοικίας, με μέγιστο τα Ευρώ 25.000, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κύρια βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αιτήσεως στο http://exoikonomisi.ypen.gr – καταχώρηση οικονομικών στοιχείων ενδιαφερόμενου και στοιχείων ακινήτου
 2. Καταχώρηση στοιχείων Α΄Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αποδόσεως), παρεμβάσεων, κόστους παρεμβάσεων και ενεργειακού στόχου
 3. Επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 4. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεως από το πληροφοριακό σύστημα
 5. Οριστική υποβολή της αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και  λήψη ενός μοναδικού εξαψήφιου ακέραιου αριθμού πρωτοκόλλου
 6. Επιλογή Τραπέζης από τον ενδιαφερόμενο  και υποβολή αιτήσεως για λήψη δανείου, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας
 7. Αξιολόγηση αιτήσεως από Τράπεζα, λήψη οικονομικής προεγκρίσεως.
 8. Ένταξη αιτήσεως σε υπαγωγή, αποδοχή της υπαγωγής από τον ωφελούμενο
 9. Υπογραφή δανειακής συμβάσεως στην Τράπεζα
 10. Πραγματοποίηση εργασιών ενεργειακής βελτιώσεως
 11. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση B’ Π.Ε.Α
 12. Καταχώριση της δηλώσεως που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής βελτιώσεως από τον ωφελούμενο, ενημέρωση για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
 13. Έλεγχος δικαιολογητικών από την ΕΤΕΑΝ
 14. Εκταμίευση δανείου και καταβολή κινήτρων προγράμματος από την Τράπεζα.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

18-110

info@internationalserviceoil.gr