Κοινόχρηστα

Κοινόχρηστα 13 Nov

Κοινόχρηστα

font size

Κοινόχρηστα

Γιατί να κάνετε τη ζωή σας δυσκολότερη όταν μπορείτε να αναθέσετε τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην International Service Oil; Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία έκδοσης και παράδοσης των κοινοχρήστων εξόδων, απλά και αξιόπιστα για να είναι όλοι στην πολυκατοικία σας ικανοποιημένοι.
Επιπρόσθετα θα έχετε εγγυημένες υπηρεσίες με την έκδοση νόμιμων παραστατικών για κάθε έξοδο όπως ορίζει η νέα αγορανομική διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η ζωή στην πολυκατοικία σας μπορεί να γίνει καλύτερη όταν όλοι διαπιστώσουν τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια με την οποία εκτελούνται όλες οι εργασίες. Καλέστε σήμερα τη διαχειριστική σύμβουλο που σας εξυπηρετεί για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

18-110

info@internationalserviceoil.gr